БИТИ ИЛИ НЕ БИТИ!? ( 7528. цветањ дан деветнаести )