ВАШЕ МНОГО ЈЕ МЕНИ МАЛО (7528. Сечко дан једанаести)