Ево зашто нам гребу фреске и бришу натписе!

Проф. Радован Дамјановић одржао је предавање 21.11.2019 године у Калуђерици са темом “Етрурци”.