Милан Видојевић – Портрет Радована Дамјановића

Дунав и почетак европске цивилиѕације. Разговори на тему сакривене и непознате историје између Милана Видојевића и Радована Дамјановића.