Рушење Жрнова био је магијски чин жртвовања сумерским боговима